USŁUGI MEDYCZNE – ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA

CHIRURGIA DZICIĘCA

W ramach chirurgii „jednego dnia” wykonujemy następujące zabiegi z zakresu chirurgii dziecięcej:

  • operacje przepuklin: pachwinowych, pępkowych, kresy białej
  • operacje wnętrostwa ( niezstąpionego jądra)
  • operacje wodniaków jąder
  • rektoskopie celem diagnostyki np. krwawień z odbytnicy, żylaków odbytu, polipów

 

Dzieci do zabiegu operacyjnego przyjmowane są na podstawie skierowania od lekarza.

Kwalifikację do zabiegu ustala operator – lekarz specjalista z zakresu chirurgii dziecięcej.

Konsultacja chirurgiczna i kwalifikacja do zabiegu operacyjnego jest możliwa w Poradni Chirurgii Dziecięcej tutejszej placówki po ustaleniu telefonicznym terminu.

CHIRURGIA OGÓLNA

W ramach chirurgii „jednego dnia” wykonujemy następujące zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej:

ŻYLAKI KOŃCZYN DOLNYCH

PRZEPUKLINY

  • pachwinowa,
  • pępkowa;

OPERACJE ORTOPEDYCZNE – odpłatne

  • zespół cieśni nadgarstka;
  • choroba de Quervaina;
  • przykurcz Dupuytrena.